2374020107 6938001049 Πεζόδρομος, Κασσανδρεία Χαλκιδικής olialogother@hotmail.com
hero image

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Όλγα Τριανταφύλλου | Κασσάνδρεια Χαλκιδικής

 

 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Λογοθεραπεία

 

Τι είναι...
Λογοθεραπεία είναι η ανθρωπιστική επιστήμη που ασχολείται με την μελέτη, την έρευνα, την πρόληψη, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των διαταραχών τόσο της Επικοινωνίας, του Λόγου, της Ομιλίας, όσο και της Κοινωνικότητας και της Σίτισης σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Δεν έχει ηλικιακό περιορισμό και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει τις παραπάνω δυσκολίες.

Η λογοθεραπεία εκπληρώνει θεραπευτικούς σκοπούς και όροι όπως ‘μάθημα’ δεν πρέπει να τη χαρακτηρίζουν.

Για να εκπληρωθούν οι σκοποί της θα πρέπει η θεραπεία να πληροί όρους ασφάλειας, εμπιστοσύνης, αποδοχής και ενσυναίσθησης.

 

Το αντικείμενο του Λογοθεραπευτή…
Η ανθρώπινη επικοινωνία δεν αναφέρεται μόνο στις λειτουργίες που αφορούν στην κατανόηση και στην έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου, αλλά και στη μη λεκτική επικοινωνία (π.χ νοήματα, γλώσσα του σώματος), που είναι απαραίτητες για την κοινωνική μας συνδιαλλαγή.

Παρακάτω θα δούμε επιγραμματικά κάποιες από αυτές:

 • Οι διαταραχές λόγου σχετίζονται με τη γραμματική, τη σύνταξη και το λεξιλόγιο και έχουν ως αποτέλεσμα την περιορισμένη αντίληψη ή/και έκφραση, αλλά και συχνά την αδυναμία έκφρασης με ακριβής και οργανωμένο τρόπο.
 • Οι διαταραχές επικοινωνίας σχετίζονται με τις δυσκολίες που εμφανίζει ένα άτομο σε επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το άτομο δηλαδή δυσκολεύεται να κάνει σωστή χρήση του λόγου ανάλογα με το επικοινωνιακό πλαίσιο που βρίσκεται, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διατηρεί ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Η ομιλία αναφέρεται στην ορθή άρθρωση των φωνημάτων και στην ομαλή εκφορά λέξεων, προτάσεων και ρέοντος λόγου. Το αποτέλεσμα αυτό βασίζεται στον κατάλληλο συντονισμό και συγχρονισμό όλων των διαδικασιών ομιλίας όπως οι αρθρωτές, η αναπνοή, η φώνηση, η αντήχηση και η προσωδία. 
 • Ο τομέας της σίτισης ασχολείται τόσο με τις δυσκολίες πρόσληψης, μάσησης, διαχείρισης και κατάποσης της τροφής, όσο και με διαταραχές σίτισης όπως είναι η αδυναμία μετάβασης από την πολτοποιημένη τροφή στη στερεά ή/και το περιορισμένο εύρος στις γεύσεις και τις υφές των τροφών.
 • Στις αρμοδιότητες του λογοθεραπευτή ανήκουν επίσης μαθησιακά προβλήματα, διάσπαση προσοχής, ακουστικές και οπτικές διαταραχές, καθώς και γνωστικές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι ο λογοθεραπευτής διαθέτει ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο, καθώς το αντικείμενο του σχετίζεται με πολλές συναφείς ειδικότητες.

 

Ο Ρόλος του Λογοθεραπευτή…
Ο Λογοθεραπευτής είναι ο επιστήμονας που φέρει την ευθύνη της πρόληψης, της αξιολόγησης και της θεραπείας της ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών που συνδέονται με αυτή. Για την αξιολόγηση και την έγκαιρη εντόπιση των δυσκολιών, ο λογοθεραπευτής χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διαγνωστικές δοκιμασίες και λαμβάνοντας το λογοπαθολογικό ιστορικό, είναι σε θέση να προτείνει την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση.

Στην συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη του τα αιτήματα της οικογένειας, οργανώνει εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, βασιζόμενος στην θεραπευτική μέθοδο που επιλέχθηκε. Βασικότερος στόχος της θεραπείας είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους  γιατρούς, καθώς και με άλλους θεραπευτές (π.χ εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι) που ασχολούνται με το άτομο.

 

Η ιδεολογία μας…
Στο «Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Τριανταφύλλου Όλγα» ακολουθούμε τεχνικές και μεθόδους υψηλής αποδεικτικής αξίας και εκπαιδευόμαστε συνεχώς στην χρήση έγκυρων διαγνωστικών εργαλείων και στην εφαρμογή αξιόπιστων θεραπευτικών μέσων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η επαγγελματική και η δεοντολογική αρτιότητα με υψηλά σταθμά για όσους την αναζητούν.

Θεωρούμε ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη, γι’ αυτό και σας προτείνουμε να επικοινωνείτε μαζί μας έγκαιρα για προβληματισμούς που έχετε σχετικά με τα θέματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

 

Είμαστε μαζί…
Είμαστε πάντα στην διάθεση σας να απαντήσουμε τηλεφωνικά ή μέσω email στα ερωτήματά σας και να προγραμματίσουμε μια πρώτη συμβουλευτική συνάντηση δωρεάν. Οι συνεδρίες λογοθεραπείας γίνονται συνήθως ατομικές και σε κάποιες περιπτώσεις ομαδικές, ανάλογα με το θεραπευτικό πρόγραμμα του καθενός.

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα συνεδριών μέσω SKYPE για να εξυπηρετήσουμε οικογένειες που μένουν μακριά ή για κάποιο λόγο δεν μπορούν να μετακινηθούν.

 

 

Εργοθεραπεία

 

Η εργοθεραπεία αναφέρεται στη χρήση σκόπιμων δραστηριοτήτων, για να βοηθήσει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με φυσικές, πνευματικές ή ψυχικές δυσλειτουργίες, ανεξαρτήτου αιτιολογίας, να αναπτύξουν δεξιότητες προκειμένου να εκτελέσουν ανεξάρτητα δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

Όπως σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, έτσι και στα παιδιά, η εργοθεραπεία δίνει έμφαση στη συμμετοχή τους στα καθημερινά έργα.  Ένα παιδί για να εκτελέσει ένα έργο, πρέπει αρχικά να το επιλέξει, δηλαδή χρειάζεται και συναισθηματική συμμετοχή.  Αυτό, είτε επιτυγχάνεται αυτόματα, όταν το παιδί έχει ενεργό εσωτερικό κίνητρο, είτε φροντίζει αρχικά να το κατευθύνει ο θεραπευτής, προσδοκώντας αργότερα στην ανάπτυξη του εσωτερικού κινήτρου. Μετά την επιλογή ενός έργου-δραστηριότητας έρχεται η οργάνωση.

Στο σημείο αυτό απαιτούνται όλες οι γνωστικές – αντιληπτικές δεξιότητες, όπως συγκέντρωση, μνήμη, ταξινόμηση, έννοιες χώρου - χρόνου, φαντασία κ.α. για να φτάσει πλέον στην εκτέλεση του έργου. Η εκτέλεση απαιτεί μια αποτελεσματική κινητική, νευρομυϊκή και αισθητηριακή οργάνωση, που χωρίς αυτή το παιδί δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα που επέλεξε και οργάνωσε. Σε οποιαδήποτε λοιπόν στάδιο (επιλογή - οργάνωση - εκτέλεση) υπάρχει δυσκολία, παρεμποδίζεται ουσιαστικά η παραγωγή έργου. Εκεί παρεμβαίνει η εργοθεραπεία!

Η διαδικασία της βελτίωσης των δεξιοτήτων του παιδιού σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω τρία στάδια ονομάζεται θεραπεία. Πολλές φορές όμως, επειδή το παιδί ζει μέσα σε ένα περιβάλλον, που το επηρεάζει, η εργοθεραπεία προσαρμόζει το περιβάλλον αυτό στις δυνατότητες του παιδιού.  Έτσι μπορεί πιο εύκολα να εκτελέσει τις δραστηριότητες που έχει επιλέξει και οργανώσει.

Ποια είναι όμως τα καθημερινά έργα ενός παιδιού και πως η Εργοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει;
Το κυρίαρχο έργο στη ζωή των παιδιών είναι το παιχνίδι, (σε όλες του τις μορφές αισθητηριακό, κατασκευαστικό, μιμητικό, συμβολικό,  μοναχικό , ομαδικό), γι΄αυτό και είναι το κυριότερο και κεντρικότερο εργαλείο των θεραπευτών που ασχολούνται με παιδιά. Άλλα καθημερινά έργα είναι το ντύσιμο-γδύσιμο, η σίτιση, η τουαλέτα, η οργάνωση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η κοινωνική συμμετοχή, η εκπαίδευση, οι υποχρεώσεις απέναντι στα πλαίσιο που συμμετέχει (σπίτι, σχολείο, θεραπευτήριο, γυμναστήριο κ.λ.π.)

 

 

Ψυχολογική Υποστήριξη

 

Στην ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών/εφήβων απώτερος στόχος είναι  να διερευνηθούν οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές του παιδιού ώστε να βοηθηθεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του, να τα διαχειριστεί καλύτερα όπως και να αλλάξει/τροποποιήσει πιθανές δυσπροσαρμοστικές σκέψεις και συμπεριφορές.

Οι συνήθεις λόγοι για τους οποίους τα παιδιά ή οι έφηβοι χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη είναι όταν: 

 • βιώνουν έντονο άγχος, 
 • έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση  και αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους με μια δόση αποτυχίας, 
 • αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής (σχολείο, παρέες)
 • χαρακτηρίζονται από συναισθηματική αστάθεια και ανωριμότητα με βάση το αναπτυξιακό τους στάδιο
 • δυσκολεύονται να εκφράσουν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους 
 • βιώνουν μια οικογενειακή κρίση (πένθος, διαζύγιο, μετακόμιση,  … )
 • δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε αλλαγές και νέες απαιτήσεις

Απαραίτητη θεωρείται η ενεργή συνεργασία των γονέων καθώς η οικογένεια είναι το σημαντικότερο σύστημα στο οποίο εντάσσεται το παιδί.

 

 

Συμβουλευτική Γονέων

 

Η οικογένεια αποτελεί την πρώτη μικρή και σημαντικότερη κοινωνία, που περιλαμβάνει τους γονείς και τα παιδιά. Ο καθένας μέσα σε αυτή την κοινωνία έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και ακολουθεί τη δική του πορεία εξέλιξης, η οποία όμως επηρεάζεται από την επαφή και την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους.

Ο ρόλος του γονιού μέσα στην οικογένεια είναι μια πρόκληση, καθώς είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει τη φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Η σχέση του γονιού με το παιδί αποτελεί πρότυπο, βάσει του οποίου το παιδί θα χτίζει σχέσεις και θα συναναστρέφεται με τους γύρω του.

Ο γονιός είναι αυτός που θα αγκαλιάσει το παιδί, θα το φροντίσει, θα το μάθει να είναι υπεύθυνο και να κάνει επιλογές, θα το παροτρύνει, θα του δείξει πως να αγωνίζεται και θα του δώσει όλα τα εφόδια για να είναι ανεξάρτητο και όταν θα έρθει η ώρα θα του αφήσει το χέρι για να εφαρμόσει όσα έμαθει όλα αυτά τα χρόνια...

Θα του αφήσει το χέρι για να ζήσει και να στηρίζεται πλέον στη δική του εσωτερική δύναμη!

Αγάπη, εκτίμηση, κανόνες και επικοινωνία αποτελούν τη βάση για να μπορέσει ο γονιός να χτίσει γερά θεμέλια ανάπτυξης στο παιδί. Είναι τα εφόδια που ο γονιός θα προσφέρει στο παιδί του για να μπορέσει να μεγαλώσει και να γίνει ενήλικας.

 • Το να είσαι γονιός είναι τέχνη και τέχνη σημαίνει δημιουργία, απόλαυση, πληρότητα, επιλογή, ταλέντο και γνώση.
 • Είναι ένα ρόλος που φέρει συναισθήματα, προκλήσεις και ευθύνες.

Ο γονιός, στη πορεία αυτή, μπορεί να νοιώσει μόνος και να αρχίσει να αμφισβητεί το ρόλο του, αλλά και τις μεθόδους διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιεί. Ο φόβος για την ευθύνη της ανατροφής των παιδιών, η παρουσία ενός αισθήματος ανεπάρκειας, οι ενοχές που συνοδεύουν τις αμφιβολίες για τις τακτικές διαπαιδαγώγησης που ακολουθούν, η ανάγκη για έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων του μπορεί να αντιμετωπιστούν μέσω της ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής.

Μέσα από ατομικές συνεδρίες ο γονιός βοηθιέται να αναγνωρίσει το ρόλο του  και το ρόλο των υπολοίπων μελών μέσα στην οικογένεια. Η οικογένεια προσεγγίζεται ως σύστημα ρόλων, όπου τα μέλη της βρίσκονται σε διαρκή και παράλληλη ανάπτυξη και αλληλεπίδραση. Μαθαίνει να αξιολογεί το συναισθηματικό κλίμα της οικογένειας, τους τρόπους επικοινωνίας, τα όρια των ρόλων και την αποτελεσματική λήψη μέτρων για τη διαχείριση των συγκρούσεων.

Ακολουθεί η επιλογή και η υιοθέτηση συμπεριφορών που θα βοηθήσουν τον ίδιο να ασκεί το ρόλο του ως γονέας, χωρίς να βασανίζεται από ενοχές και φόβο, νοιώθοντας σίγουρος για τις πρακτικές ανατροφής που χρησιμοποιεί.   
Ο αριθμός των συναντήσεων κυμαίνεται με βάσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των γονέων.

 

Συμβουλευτική Ενηλίκων - Ψυχοθεραπεία

 

Συχνά λέμε ότι ο ένας ή ο άλλος δεν έχει βρει ακόμα τον εαυτό του. 
Όμως ο εαυτός δεν είναι κάτι που βρίσκει κανείς αλλά κάτι που δημιουργεί.
Thomas Szasz, ψυχίατρος

Η συνάντηση με ένα ψυχολόγο σε ένα πλαίσιο που προσφέρει ασφάλεια, αποδοχή, κατανόηση και εχεμύθεια σηματοδοτεί την έναρξη της ανακάλυψης του εαυτού που θα εξασφαλίσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η γνωριμία με βαθύτερα κομμάτια του εαυτού μας και η καλύτερη κατανόηση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς, μας προσφέρουν μείωση από τα βάσανα, τους ψυχικούς πόνους και τις ενοχλητικές συμπεριφορές.  Ο μύθος ότι μόνο οι άνθρωποι που πάσχουν από μια σοβαρή ψυχική διαταραχή πηγαίνουν σε ψυχολόγο έχει αρχίσει να καταρρίπτεται.

Μια σειρά από συμπτώματα, όπως θλίψη και απελπισία, απόσυρση και απομόνωση, αυξημένος εκνευρισμός, αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, προβλήματα στον ύπνο, αναποφασιστικότητα, έλλειψη συγκέντρωσης κ.α. δε μεταφράζονται βάζοντας πάνω την ταμπέλα της κατάθλιψης (η οποία επιφέρει επιπρόσθετο πόνο και ενοχή). Αντιθέτως, θα μπορούσαν να ονομαστούν δυσκολία στην έκφραση θυμού, υπερευαισθησία στον αποχωρισμό, απουσία διεκδικητικής συμπεριφοράς κ.α.

Αυτό δίνει νόημα στο άτομο που πλέον δε παλεύει με μια άγνωστη έννοια «κατάθλιψη», αλλά με πλευρές του εαυτού του, τις οποίες επιθυμεί να αλλάξει, καθώς του προκαλούν δυσφορία και επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα του.
Ο ψυχολόγος χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές που στηρίζονται σε επιστημονικές θεωρίες / σχολές ψυχολογικής σκέψης. Η θεωρητική εκπαίδευση και η δια βίου κατάρτιση του ψυχολόγου, η εμπειρία και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του επηρεάζουν τον τρόπο, με τον οποίο θα δομηθεί η σχέση με το άτομο.  

Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον στο γραφείο ενός ψυχολόγου είναι: 

 • Ανάγκη για αναζήτηση του Εαυτού και αυτό – βελτίωση
 • Αύξηση ελευθερίας επιλογών
 • Αναζήτηση ισορροπίας στη λογική, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά
 • Εκμάθηση επικοινωνιακών ικανοτήτων και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων
 • Βελτίωση της εικόνας του εαυτού 
 • Διαχείριση σχέσεων 
 • Επίμονη αίσθηση του ανικανοποίητου
 • Έντονα συναισθήματα μοναξιάς και θλίψης
 • Χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • Έντονες και επίμονες φοβίες
 • Αίσθηση κενότητας
 • Αντιμετώπιση των ενοχλητικών σωματικών συμπτωμάτων που δεν ερμηνεύονται από την ύπαρξη μιας σωματικής ασθένειας
 • Συμφιλίωση με τον αναπόφευκτο πόνο σε άτομα που βιώνουν απώλειες και βρίσκονται σε πένθος
 • Ανακούφιση άγχους σε άτομα με χρόνιες ασθένειες και προσαρμογή αυτών και των οικογενειών τους σε ένα νέο τρόπο ζωής
 • Δυσκολίες προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυσκολία στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση στόχων
 • Δυσκολία στη διαχείριση συναισθημάτων
 • Υποστήριξη σε μεταβατικές περιόδους και κρίσιμες φάσεις στη ζωή
 • Ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη ατόμων και των οικογενειών τους που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές νόσους όπως σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή κ.ο.κ. 

 

Διαφορά συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Συμβουλευτική Εταιρεία, συμβουλευτική είναι η τέχνη του να βοηθάς τους ανθρώπους. Είναι μια αμφίδρομη διαδικασία επικοινωνίας, όπου ο συμβουλευόμενος ζητά βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων που του προκαλούν δυσφορία. Ο σύμβουλος δε δίνει συμβουλές, αλλά λειτουργεί βοηθητικά και υποστηρικτικά, ώστε ο άνθρωπος να επιλέξει τις καλύτερες λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του. Η συμβουλευτική έχει ένα χαρακτήρα προληπτικό.

Η δημιουργία μιας υποστηρικτικής σχέσης αποσκοπεί στην εξερεύνηση, την κατανόηση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
Ο όρος ψυχοθεραπεία σχετίζεται με τη θεραπευτική διάσταση και την πρακτική στο χώρο της ψυχικής υγείας και περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο συνεργάζεται συστηματικά, ένας-προς-έναν, με έναν ψυχοθεραπευτή για εύλογο χρονικό διάστημα με στόχο να αντιμετωπίσει τα επώδυνα θέματα και καταστάσεις της ζωής του. Η ψυχοθεραπεία αναζητά το λανθασμένο, «ψάχνει το πρόβλημα». Δεν αποσκοπεί στο να φωτίσει θετικές πτυχές της ζωής, όπως η συμβουλευτική. Επιδιώκει την Αλλαγή και διαρκεί περισσότερο. 

Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ψυχοθεραπείας στα οποία μπορούν να εκπαιδευτούν οι θεραπευτές. Ένα μοντέλο από τα οποία ακολουθείται στο «Κέντρο Ειδικών Θεραπειών- Τριανταφύλλου Όλγα» είναι Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία.

Η Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία είναι μια κονστρουξιονιστική θεωρία που προτάθηκε από την ομάδα των Michael White και του David Epston.
Προσκαλεί τους ανθρώπους  να δουν το πρόβλημα ως πρόβλημα και τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Υπάρχουν πάντα ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις στιγμές που ο άνθρωπος ενεργεί χωρίς να είναι υπό την επιρροή του προβλήματος.

Τέτοιες εμπειρίες και ιστορίες μας προσφέρουν πληροφορίες για δεξιότητες και ικανότητες, πεποιθήσεις και αξίες που είναι σημαντικές για εμάς και μας ωθούν να λειτουργούμε με άλλους τρόπους. Για αυτό και η αφηγηματική θεραπεία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως πηγές γνώσεων, που μέσα από την εμπειρία τους μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Η ιστορία του καθενός είναι το εργαλείο μας και η λύση στη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η αφηγηματική θεραπεία δεν εντάσσει τους ανθρώπους σε νόρμες και κοινωνικά κατασκευάσματα και φωτίζει πλευρές του ανθρώπου που σχετίζονται με τις ικανότητες τους να αντιστέκονται και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα.