2374020107 6938001049 Πεζόδρομος, Κασσανδρεία Χαλκιδικής olialogother@hotmail.com
hero image

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Όλγα Τριανταφύλλου | Κασσάνδρεια Χαλκιδικής

 

 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ομάδες Σχολικής Ετοιμότητας

 

Το «Κέντρο Ειδικών θεραπειών Τριανταφύλλου Όλγα» λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις του νέου σχολικού περιβάλλοντος, οργανώνει τμήματα προετοιμασίας μαθητών για την Α’ Δημοτικού. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές που τελειώνουν το νηπιαγωγείο και ετοιμάζονται να φοιτήσουν την Α’ Δημοτικού την επόμενη σχολική χρονιά.

Η ομάδα  αποτελείται από 6 – 8 παιδιά και στόχο έχει τη βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς και την προσομοίωση των κανόνων της Α΄ δημοτικού μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και παιχνίδια.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Καλλιέργεια κινήτρου για μάθηση
 • Ενίσχυση διαπροσωπικών σχέσεων και συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Ενίσχυση φωνολογικής επίγνωσης, απαραίτητης για την διαδικασία της ανάγνωσης και της γραφής
 • Ενίσχυση οπτικής και ακουστικής μνήμης
 • Ενίσχυση γραφοκινητικών δεξιοτήτων
 • Ενίσχυση λογικής σκέψης και προμαθηματικών εννοιών
 • Ενίσχυση λεξιλογίου και περιγραφικής ικανότητας

Οι δραστηριότητες εναλλάσονται, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν χρόνο να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, αλλά και να διασκεδάσουν μαζί με την ομάδα τους με δημιουργικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

Συνολικά, πραγματοποιούνται 13 συνεδρίες και η διάρκεια της κάθε συνάντησης είναι 1,5 ώρα. Μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά που είτε παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα είτε όχι και απλά επιθυμούν την καλύτερη προετοιμασία τους για το νέο περιβάλλον του δημοτικού και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

Τα ομαδικά προγράμματα δρουν επικουρικά, εντάσσοντας το παιδί σε ομάδα και γενικεύοντας τις δεξιότητες του, πέρα από το περιβάλλον «ένας προς έναν».

Στο κάθε παιδί που θα συμμετάσχει στην ομάδα, παρέχεται δωρεάν μια εκτίμηση των ικανοτήτων του πριν την αρχή του προγράμματος από την υπεύθυνη λογοθεραπεύτρια και μια συνάντηση με τους γονείς με την ψυχολόγο του κέντρου.

 

 

Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

 

Η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων είναι μια από τις προκλήσεις που οι γονείς καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν. Πολλές φορές τα παιδιά θέλουν να αλληλεπιδράσουν με τους συνομήλικους τους, αλλά δεν ξέρουν πάντα τον τρόπο. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Οι κοινωνικές δεξιότητες αφορούν την ικανότητα του παιδιού να δημιουργεί και να διατηρεί ικανοποιητικές σχέσεις στη ζωή του ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται. Η απουσία ή η έλλειψη αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση, τη σχολική αποτυχία και την αποφυγή συνάψεων καινούργιων σχέσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Μέσα από τις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν με δίοδο το δημιουργικό παιχνίδι και την ομαδική άσκηση σε: 

// Δεξιότητες Συζήτησης – Λεκτική Επικοινωνία
Πώς να ξεκινήσω μια συζήτηση, να παραμένω σχετικός με το θέμα, να διατηρήσω τον ενδιαφέρον του ακροατή μου, να περιμένω τη σειρά μου

// Γλώσσα του Σώματος -  Μη λεκτική επικοινωνία 
Εξωτερική εμφάνιση και αναγνώριση/χρήση των εκφράσεων του προσώπου, των χειρονομιών, της στάσης του σώματος και της βλεμματικής επαφής.

// Συνεργασία και Ομαδικότητα
Το να γίνομαι μέλος μιας ομάδας, να μοιράζομαι, να συνεργάζομαι, να ακολουθώ κανόνες, να αποδέχομαι τη διαφορετικότητα, να παίρνω αποφάσεις, να χτίζω την ταυτότητα μου, να αντιμετωπίζω τον ανταγωνισμό.

// Έκφραση συναισθημάτων
Να αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου και να μιλώ για αυτά, να κατανοώ τη συναισθηματική θέση του άλλου και να διατηρώ το αυτοέλεγχο μου.

// Επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων
Να αναγνωρίζω τα προβλήματα και τις συνέπειες τους, να σκέφτομαι πριν δράσω, να συνεργάζομαι για την ομαδική επίλυση προβλημάτων, να ζητάω συγγνώμη, να συμβιβάζομαι για την επίλυση των διαφορών, να διαπραγματεύομαι, να διαχειρίζομαι τον θυμό, τον ανταγωνισμό και την ήττα.

// Διεκδικητικότητα
Να αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου και να τον υπερασπίζομαι, υποστηρίζοντας τη γνώμη μου, προτείνοντας ιδέες, λέγοντας όχι, ζητώντας εξηγήσεις, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μου.

Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων είναι 2 και αφορούν της ηλικίες 6-8 και 8-12. Συνολικά, πραγματοποιούνται 10 συνεδρίες και η διάρκεια της κάθε συνάντησης είναι 1,5 ώρα.

Στο κάθε παιδί που θα συμμετάσχει στην ομάδα, παρέχεται δωρεάν μια εκτίμηση των ικανοτήτων του πριν την αρχή του προγράμματος από την υπεύθυνη λογοθεραπεύτρια και μια συνάντηση με τους γονείς με την ψυχολόγο του κέντρου.

 

Εργαστήρι Ορθογραφίας

 

Τα παιδιά κυρίως στο δημοτικό παρουσιάζουν κάποιες αδυναμίες στην ορθογραφημένη γραφή. Δυσκολεύονται να θυμηθούν την ορθογραφία των λέξεων, τόσο την καταληκτική όσο και τη θεματική, ακόμα και αν την έχουν συστηματικά διδαχθεί. Μπορεί να κάνουν λάθη ακόμα και σε λέξεις που γνωρίζουν ή σε καταλήξεις πολύ οικείες γι’ αυτούς.

Η παραδοσιακή διδασκαλία μπορεί να τα βοηθάει σε κάποιο βαθμό να διαχειρίζονται τους κανόνες γραμματικής που αφορούν στις καταλήξεις των λέξεων, αλλά…

 

Τι γίνεται  με την ιστορική Ορθογραφία, η οποία δε βασίζεται σε κανόνες; 
Πώς θα διδάξουμε με αποτελεσματικό τρόπο σε ένα παιδί που δυσκολεύεται μαθησιακά, ότι το σταφύλι, για παράδειγμα, γράφεται με "υ", το πεινάω με "ει", ο κηπουρός με "η", κ.ο.κ.; Η συνήθης τεχνική που ακολουθείται από δασκάλους και γονείς, να ζητούν την πολλαπλή αντιγραφή της λέξης, αποδεδειγμένα δε θα βοηθήσει και πολύ.

Τα παιδιά αυτά, πολλές φορές έχουν μειωμένη αυτοματοποίηση ή/και περιορισμένη βραχύχρονη ή μακρόχρονη μνήμη. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να μάθουν μέσα από πιο οπτικοποιημένους και μνημονικούς τρόπους παρέμβασης. Ένας τέτοιος τρόπος είναι η Εικονογραφική Μέθοδος Διδασκαλίας της Ορθογραφίας.

Η Εικονογραφική Μέθοδος προσφέρει στους μαθητές με δυσκολίες στην ορθογραφία τη δυνατότητα να απομνημονεύσουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς αδιάκοπες επαναλήψεις την ορθογραφία των λέξεων. Με τη μέθοδο αυτή, τα ‘’δύσκολα’’ γράμματα κάθε λέξης μετατρέπονται  σε  ζωγραφιές, οι οποίες συνδέονται στενά με το σημασιολογικό περιεχόμενο της λέξης. Είναι πιο εύκολο να συγκρατήσουν στη μνήμη τους μια εικόνα, απ’ ότι να αποθηκεύσουν στη μνήμη τους μηχανικά την ορθογραφία μιας λέξης.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται το πέρασμα από τη βραχύχρονη στη μακρόχρονη μνήμη.
Αντί, λοιπόν, να διορθώνουμε συνεχόμενα τα γραπτά των παιδιών μας, να τους ζητάμε να γράψουν τη λέξη 5 φορές, να ματαιώνονται και τα ίδια και να μην θέλουν να γράψουν, μπορούμε να τους δώσουμε την δυνατότητα να μάθουν μέσα από τις εικόνες. Αυτός είναι και ο σκοπός οργάνωσης του Εργαστηρίου, να προσφέρει ένα διαφορετικό και ευχάριστο τρόπο μάθησης της ορθογραφίας.

Ο 1ος κύκλος του Εργαστηρίου περιλαμβάνει 10 συναντήσεις με δυνατότητα συνέχειας στον 2ο κύκλο την νέα χρονιά. Η  διάρκεια της κάθε συνάντησης είναι 1,5 ώρα και ο αριθμός των ατόμων 4-6.

Στο κάθε παιδί που θα συμμετάσχει στην ομάδα, παρέχεται δωρεάν μια εκτίμηση των ικανοτήτων του πριν την αρχή του προγράμματος από την υπεύθυνη λογοθεραπεύτρια και μια συνάντηση με τους γονείς με την ψυχολόγο του κέντρου.

 

Ομάδες Γονέων

 

Οι ομάδες γονέων δεν απευθύνονται μόνο στους γονείς που πιστεύουν ότι οι σχέσεις με τα παιδιά είναι δυσλειτουργικές αλλά και σε γονείς που επιθυμούν να μοιραστούν σκέψεις, συναισθήματα, προβληματισμούς ώστε να μάθουν να απολαμβάνουν το ρόλο τους χωρίς να διακατέχονται από διαρκές άγχος, φόβο και ενοχές ότι δεν είναι οι «τέλειοι» γονείς. 

Στις ομάδες γονέων, μέσω της βιωματικής μάθησης, δηλαδή της μάθησης με τη μουσική, τη φαντασία, το θεραπευτικό παιχνίδι, τη σωματική κίνηση, τον ελεύθερο συνειρμό ο γονιός έρχεται σε επαφή με τα αυθεντικά του συναισθήματα και τη δημιουργικότητα του και ανακαλύπτει νέους τρόπους επικοινωνίας με το παιδί.

Στην πορεία αυτή δεν είναι μόνος. Βρίσκει υποστήριξη σε μια ομάδα ανθρώπων που έχουν ίδιες ή τελείως διαφορετικές ανησυχίες και εμπειρίες αλλά μοιράζονται ένα κοινό σκοπό: την αναζήτηση και επιλογή του τρόπου επικοινωνίας που ταιριάζει στον καθένα. 

Στις ομάδες γονέων τα θέματα που διαπραγματεύονται αφορούν την καθημερινότητα της οικογένειας, όπως:

 • Τεχνικές Επικοινωνίας μέσα στην Οικογένεια
 • Σχέσεις γονέων παιδιών
 • Σχολείο και Παιδί
 • Σχέσεις μεταξύ αδερφών
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια και η επίλυση τους
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Ζητήματα απώλειας και πένθους
 • Η ύπαρξη μιας χρόνιας ασθένειας μέσα στην οικογένεια
 • Το παιδί και οι φίλοι του
 • Διαζύγιο
 • Η πυρηνική και διευρυμένη οικογένεια 
 • Η πορεία προς την ενηλικίωση, εφηβεία
 • Η σχέση του παιδιού με την επιθετικότητα
 • Τα όρια στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού 
 • Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης σε παιδιά και γονείς
 • Διαχείριση χρόνου
 • Διαχείριση άγχους 
 • Ο νέος γονιός 
 • Χρήση νέων τεχνολογιών μέσα στην οικογένεια

Οι ομάδες γονέων μπορεί να είναι ανοιχτές ή κλειστές, έχουν προκαθορισμένη χρονική διάρκεια και θεματολογία και απευθύνονται σε όλους τους γονείς που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό τους και να αναπτύξουν την ταυτότητα τους ως γονείς. Στις ανοιχτές ομάδες γονέων μπορεί να συμμετέχει, όποιος επιθυμεί, αρκεί να δηλώσει εγκαίρως συμμετοχή.

Οι κλειστές ομάδες γονέων  γίνονται μία φορά την εβδομάδα έχουν διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και μπορεί να συμμετάσχουν έως 8 άτομα. 
Οι ομάδες διακατέχονται από τις αρχές της εχεμύθειας και της αποδοχής, το αίσθημα αλληλοκατανόησης και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Η αυθεντικότητα, η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών και του συντονιστή αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργική ανταλλαγή προβληματισμών και εμπειριών.