2374020107 6938001049 Πεζόδρομος, Κασσανδρεία Χαλκιδικής olialogother@hotmail.com
hero image

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Όλγα Τριανταφύλλου | Κασσάνδρεια Χαλκιδικής

 

 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

 

Διαταραχές

Οι πιο συχνές διαταραχές που χρήζουν λογοθεραπείας είναι οι:

♦ Διαταραχές ομιλίας: Διαταραχή άρθρωσης, Διαταραχή ροής (τραυλισμός), Δυσαρθρία, Δυσπραξία της ομιλίας

Διαταραχές λόγου: Αναπτυξιακή Διαταραχή Λόγου Αντιληπτικού & Εκφραστικού Τύπου ( Ειδική Γλωσσική Διαταραχή), Φωνολογικές Διαταραχές, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία)

♦ Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου

♦ Διαταραχές Επικοινωνίας: Διάχυτες Aναπτυξιακές Διαταραχές, Αυτισμός,  Σύνδρομο Asperger

 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα 

 Βαρηκοΐα – Κώφωση 

♦ Νοητική Υστέρηση

♦ Σύνδρομα

♦ Σχιστίες Χειλιών – Υπερώας  

 Διαταραχές λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας ενηλίκων κατόπιν Εγκεφαλικού Επεισοδίου ή Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης

 

Βοήθεια ειδικού
 
Πότε ένα παιδί χρειάζεται την βοήθεια ενός ειδικού;
Ανάλογα με την ηλικία του ένα παιδί  μπορεί να εμφανίζει ενδείξεις ότι χρειάζεται ή ότι ίσως χρειαστεί να ξεκινήσει λογοθεραπεία.
Αν εμφανίζει:

 Δυσκολίες στη μάσηση τροφής ή την κατάποση υγρών

 Συχνά σημάδια πνιγμού

 Δυσκολίες κατανόησης του προφορικού λόγου

 Δυσκολία εκτέλεσης εντολών

 Δυσκολία στην εκμάθηση νέου λεξιλογίου

 Δυσκολία στην εύρεση κατάλληλων λέξεων

 Δυσκολία στο σχηματισμό προτάσεων

 Δυσκολία στην μίμηση ήχων

 Δυσκολία έναρξης ή διατήρησης συζήτησης

 Δυσκολία συγκέντρωσης και απομνημόνευσης

 Δυσκολία στην άρθρωση

 Συντακτικά, γραμματικά ή μορφολογικά λάθη π.χ. λάθος χρήση χρόνων

 Δυσκολία στην αναφορά στο παρελθόν και μέλλον

 Δυσκολία στην ανάγνωση και την κατανόηση γραπτού κειμένου

 Δυσκολία στην ορθογραφία