2374020107 6938001049 Πεζόδρομος, Κασσανδρεία Χαλκιδικής olialogother@hotmail.com

KASSANDRIA SIDEWALK, Chalkidiki, P.C.: 63077

Telephone: 2374020107

Mobile: 6938001049

Fax: 2374020107

E-mail: olialogother@hotmail.com

Category: LOGOTHERAPISTS

Visits: 184825

Website: http://www.logotherapiachalkidiki.gr